Budi Muško Klubovi su oformljeni u okviru projekta Young Men Initiative se sprovodi od 2006. godine u Zagrebu (RH), Mostaru, Sarajevu, Banjoj Luci (BiH), Prokuplju, Sjevernoj Mitrovici, Prištini i Beogradu (RS).

Cilj projekta je da mladići uzrasta od 13 do 19 godina izgrade stavove i ponašanja kojim doprinose rodnoj ravnopravnosti u društvu, ne birajući i ne prihvatajući nasilno ponašanje usmjereno protiv vršnjaka ili osoba ženskog roda.

Na području naše opštine BUDI MUŠKO KLUB LAKTAŠI je oformljen u partnerstvu sa UG Perpetuum Mobile – Instutut za razvoj mladih i zajednice iz Banja Luke.

Projekat se sastoji od nekoliko nivoa sa velikim brojem različitih aktivnosti:

  1. Osnovne teme modela koji spaja rad u školi sa radom u zajednici na angažovanju i izgradnji vještina za dječake i mladiće putem edukativnih radionica o životnim vještinama sa fokusom na rod i jednakost su: prevencija nasilja i mirno rješavanje sukoba; seksualno i reproduktivno zdravlje; emocionalno i fizičko zdravlje i očinstvo. Paralelno sa obrazovnim programom predviđeno je da se po školama sprovodi i kampanja zdravog načina života “BUDI MUŠKO” koja se fokusira na suočavanje sa rigidnim normama stereotipno shvaćene muškosti putem inovativnih medijskih formi i događaja;
  2. Pristup baziran unutar zajednice obuhvata povezivanje dječaka i mladića sa lokalnim vlastima , medijima, organizacijama civilnog društva, sportskim klubovima i roditeljima/starateljima. Ovaj pristup podstiče aktivno učešće dječaka i mladića, i u njihovim domovima, i u samoj zajednici, u zajedničkom suočavanju s nasiljem i drugim problemima, koji utiču na odrastanje i sazrijevanje tokom adolescentskog perioda odnosno na što bezbolniji prelaz iz tinejdžerskog u odraslo doba;
  3. Model rada na državnom nivou ima za cilj angažovanje svih relevantnih zainteresovanih strana koje rade sa mladima, i posebno mladićima, da se uključe u prevenciju nasilja i promovisanje zdravih načina života;
  4. U širem regionu težimo ka izgradnji solidarnosti i razmjeni praktičnih iskustava povezivanjem omladinskih radnika i dječaka/mladića da bi oni mogli da razmijene iskustva, ideje i vještine potrebne za suočavanje sa problemima s kojima se susreću svakodnevno.
Translate »