UG Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši je akreditovan za Evropski volonterski servis (EVS) kao organizacija za slanje, primanje volontera i koordinaciju projekata u okviru Erasmus+ programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport do 2020 godine, a koji je finansiran od strane Evropske komisije.

Program Erasmus+ obuhvata sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije. Erasmus+ usmjeren je ka jačanju znanja i vještina te zapošljavanja građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. 

Europska volonterska služba/servis (EVS) je najpoznatiji dio programa Erasmus+ i daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 mjeseci. EVS projekt predstavlja partnerstvo između dvije ili više organizacija koje su zadužene za selekciju volontera za svoj projekat.

Aktivnosti volontera/ke su osmišljene tako da donose dobrobit lokalnoj zajednici u zemlji  gdje se servis odvija, ali i da imaju jasno definisan edukativni cilj za samog volontera/ku. 
Volonteri/ke često rade sa djecom, tinejdžerima, osobama sa poteškoćama u razvoju, starim licima, beskućnicima i drugim ugroženim grupama. EVS projekti se, takođe, mogu baviti kulturom ili zaštitom životne sredine.

Mlada osoba može mnogo toga da dobije, volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i, istovremeno, uče kako da se prilagode drugoj kulturi, i stiču nove vještine. Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Svojim angažmanom volonteri doprinose dobrobiti same organizacije i ljudi koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e. Pored toga, volonter/ka iz strane zemlje daje projektu interkulturalnu dimenziju, što može voditi i ka razvoju lokalne zajednice.

Mladi se mogu prijaviti na postojeće otvorene  (projekte) ili se jednostavno obratiti akreditovanoj  organizaciji, našem Centru, i ukoliko postoji obostrani interes za saradnju, započeti pripreme za volontirski angažman.

Većina mladih koji su učestvovali  kao volonteri u nekom projektu u okviru EVS-a, kažu da je iskustvo koje su stekli neponovljivo, stoga EVS preporučujemo našim mladim volonterima/kama, posebno sa teritorije naše opštine, koji žele posvetiti svoje vrijeme doprinoseći lokalnim projektima ali najviše od svega razvijanju vlastitih vještina, upoznavajući neku novu zemlju, njene običaje, kulturu i jezik.

 

Translate »