Lokalni volonterski servis Laktaši osnovan je u decembru 2012. godine u okviru projekta Cross-border Volunteer’s Networking for Local development – Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj koji je finansiran od strane Evropske unije kroz IPA prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013.

Cilj ovog projekta jeste da doprinese unapređenju kvaliteta života u pograničnom području kroz otvaranje lokalnih volonterskih servisa u četiri grada: Gradiška (Udruženje “Most”), Vrginmost (“Suncokret” – Centar za razvoj zajednice), Ozalj (“LAG Vallis Colapis”), te Laktaši (UG “Centar za djecu, mlade i porodicu”).

Projekat je sproveden od strane Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka i Agencije za lokalnu demokratiju Sisak, sa partnerima iz četiri pomenuta grada.

Danas, Lokalni volonterski servis djeluje i radi u okviru redovnih programskih aktivnosti UG “Centra za djecu mlade i porodicu” Laktaši, a podržan je od strane Odjeljena za privredu i društvene djelatnosti opštine Laktaši, kao i od Kabineta Načelnika opštine Laktaši.

Na teritoriji opštine Laktaši uspostavljena je saradnja sa 8 organizacija, a to su:

  1. Centar za odvikavanje od ovisnosti “Marjanovac” Aleksandrovac
  2. JU Turistička organizacija opštine Laktaši
  3. UŽ “Osmjeh žene” Laktaši
  4. JU Narodna biblioteka “Veselin Masleša” Laktaši
  5. JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, dječiji vrtić Princeza Katarina Karađorđević Laktaši
  6. Ronilački klub “Gnjurac” Laktaši
  7. JU “Centar za kulturu i obrazovanje” i Dramski studio D.A.S.K.E. Laktaši
  8. JU Sposrtska dvorana Laktaši

Broj registrovanih volontera u elektronskoj bazi Lokalnog volonterskog servisa Laktaši iznosi 196.

ZAKON O VOLOTIRANJU REPUBLIKE SRPSKE

STRATEGIJA ZA  UNAPREĐENJE I RAZVOJ VOLONTIRANJA U REPUBLICI SRPSKOJ 2014 - 2018 GODINE

OMLADINSKA POLITIKA REPUBLIKE SRPSKE OD 2016. DO 2020. GODINE

Translate »